Apeiron Intellectual Property


Om in de hedendaagse economie het hoofd boven water te houden en u te kunnen onderscheiden van de concurrentie is een goede bescherming van uw intellectuele eigendommen zeer belangrijk. De intellectuele eigendommen vertegenwoordigen vaak een essentieel onderdeel van een bedrijf waarmee het zich kan onderscheiden op de markt van de concurrentie.


Tot de intellectuele eigendommen behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het portretrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.


Apeiron Intellectual Property kan u helpen bij de bescherming van uw intellectuele eigendommen.

® ©™